11. október 2018

Imunologická liečba rakoviny

V súčasnosti prebieha mnoho výskumov zameraných na vývoj lieku na rakovinu. Medzi perspektívne cesty boja s rakovinou patrí aj terapia zameraná na podporu imunitného systému. S týmto názorom je v súlade aj Nobelova komisia, ktorá tento rok udelila Nobelovou cenu za fyziológiu a lekárstvo práve výskumu, ktorý sa zaoberá imunologickou liečbou rakoviny.

Štandardná cesty liečby rakoviny

Každá liečba rakoviny si vyžaduje spoluprácu mnohých špecialistov z rôznych odborov (minimálne onkológ a odborník na postihnutú oblasť). Zároveň je nutné pravidelne sledovať aj zdravotný stav pacienta. Štandardná onkologická liečba je totiž spojená s celým radom vedľajších účinkov, ktoré môžu ďalšiu liečbu spomaliť alebo znemožniť.

Medzi základné metódy liečby onkologického ochorenia patria:

  • chemoterapia = podávanie liekov (cytostatík), ktoré ničia rýchlo rastúce bunky v tele (nádorové aj zdravé)
  • rádioterapia = opakované cykly ožarovania nádoru
  • chirurgická liečba = fyzické vybratie nádoru (alebo jeho časti) z tela
  • biologická liečba = cielený zásah do životných procesov konkrétnych nádorových buniek

Nádejnou cestou je imunologická liečba.

Co je to imunologická léčba?

Imunologická liečba spočíva v tom, že sa pri určitej terapii pomáha vlastnému imunitnému systému tela bojovať a zabíjať rakovinové bunky. Normálne fungujúci imunitný systém je schopný objaviť neštandardnú, napr. poškodenú bunku a prostredníctvom T-buniek (= lymfocytov/bielych krviniek) jej naprogramovať bunkovú smrť. Týmto spôsobom sa telo chráni pred nekontrolovaným delením poškodených či mutovaných buniek a znižuje tak riziko vzniku rakoviny. V prípade dlhodobo oslabeného imunitného systému sa riziko vzniku rakoviny (alebo jej návratu) zvyšuje.

Aby sa T-bunkám zabránilo napádať vlastné zdravé bunky tela, má imunitný systém celý rad kontrolných bodov. Jedným z nich je, že sa k zdravej bunke pridá malá molekula (tzv. ligand), ktorá systém naprogramovanej bunkovej smrti zastaví. Bohužiaľ, niektoré rakovinové bunky tieto ligandy vedia napodobniť a imunitný systém potom nie je schopný ich zničiť. Existujú však preparáty, ktoré vedia tento mechanizmus odstrániť a imunitný systém je schopný nádor začať likvidovať.

Prečo hľadať nové cesty?

Najrozšírenejšie spôsoby liečby rakoviny so sebou nesú okrem možnosti boja s rakovinovými bunkami aj celý rad vedľajších účinkov. Cytostatiká nedokážu rozpoznať zdravé a rakovinové bunky a likvidujú oboje. Tým dochádza k ďalšiemu oslabovaniu tela aj imunitného systému. Pri štandardnej liečbe je vhodné svoju imunitu nejakým spôsobom podporiť. Naproti tomu imunoterapia chráni zdravé bunky tela a svoju likvidačnú pozornosť zameriava na tie rakovinové. Pretože ide o rozvíjajúcu sa oblasť, býva väčšina preparátov hradená pacientmi. Je potrebné si však uvedomiť, že ani štandardná liečba nie je zadarmo, ako sa mnoho pacientov domnieva. Mesačné náklady na jedného pacienta sa pohybujú v desaťtisícoch korún. Imunoterapia ponúka ďalšiu z ciest zodpovedného prístupu k svojmu zdraviu a novú nádej v liečbe rakoviny.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať, chrániť a zlepšovať naše služby. Prezeraním tohto webu s ich používaním súhlasíte. Ďalšie informácie